Niechaj Marek

Dr inż. Marek Niechaj

 

Publikacje bieżące

Starsze publikacje i inny dorobek naukowy:

Wykaz zgłoszonych patentów:

 

  1. Układ generatora fotowoltaicznego z buforowym źródłem energii. Numer zgłoszenia P-332341.
  2. Sposób poszukiwania mocy maksymalnej źródła energii. Numer zgłoszenia P-336957. Przyznany w 2006r, nr patentu: PL 191885 B1 (o udzieleniu patentu ogłoszono: 31.07.2006 WUP 07/06). Biuletyn Urzędu Patentowego, 2001, vol. 715, s. 70-71
  3. Sposób symulacji pracy generatora fotowoltaicznego. Numer zgłoszenia P-343810. Przyznany w 2006r, nr patentu: PL 193852 B1 (dokument patentowy z dnia 14.05.2007, o udzieleniu patentu ogłoszono: 30.03.2007 WUP 03/07). Biuletyn Urzędu Patentowego, 2002, vol. 741
  4. Sposób i układ sterowania przekształtnikiem w autonomicznym systemie fotowoltaicznym z kondensatorem jako buforowym źródłem energii. Numer zgłoszenia P-396984 (15.11.2011)
  5. Sposób określania mocy maksymalnej modułu fotowoltaicznego. Numer zgłoszenia P-401201 (15.10.2012)

 

Publikacje:

 

36.

M. Niechaj: artykuł „Numeryczny model fotowoltaicznego   systemu napędowego z maksymalizacją mocy opartą na dodatnim sprzężeniu   zwrotnym”. Zeszyty Problemowe BOBRME „Maszyny elektryczne” nr 86/2010,   s.17-22, ISSN 0239-3646 (konf. PEMiNE Rytro 26-28.05.2010)

35.

M. Niechaj: artykuł „Fotowoltaiczne systemy   napędowe – cz. II”. Miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i sterowanie”, nr   10, październik 2008, s.96-99

34.

M. Niechaj: artykuł „Fotowoltaiczne systemy   napędowe – cz. I”. Miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i sterowanie”, nr   9, wrzesień 2008, s.66-70

33.

M.   Niechaj: referat „The Operation of Power Electronic Converters in   Photovoltaic Drive Systems”.
  13th International Power Electronics and Motion Control Conference   EPE-PEMC 2008,
Poznań,   September 1-3 2008, pages: 1913-1918 (wydane w wersji elektronicznej) IEEE   Catalog Number: CFP0834A-CDR, ISBN: 978-1-4244-1742-1

32.

M. Niechaj: referat „Matematyczny model   generatora fotowoltaicznego w komputerowym systemie pomiarowym”. V   Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie i Symulacja MiS-5,
  Kościelisko, 23-27.06.2008, s. 249-252

31.

M. Niechaj: artykuł „Optymalizacja pracy   maszyny elektrycznej w fotowoltaicznym systemie napędowym”. Zeszyty   Problemowe BOBRME „Maszyny elektryczne” nr 77/2007, s.91-95, ISSN 0239-3646   (konf. PEMiNE Rytro 23-25.05.2007)

30.

M. Niechaj artykuł „Aspekty współpracy   maszyn elektrycznych i generatorów fotowoltaicznych”. Zeszyty Problemowe   BOBRME „Maszyny elektryczne” nr 75/2006, s.217-222, ISSN 0239-3646 (konf.   PEMiNE Ustroń 17-19.05.2006)

29.

M. Niechaj: referat „Sprawność konwersji   energii w autonomicznych systemach fotowoltaicznych”. Materiały Konferencji   „Zrównoważone systemy energetyczne”, Kościelisko, 12-14.10.2005, Warszawa,   Instytut Energetyki, s.168-176

28.

M. Niechaj: „Sprawność kowersji energii w   autonomicznych systemach fotowoltaicznych”. Pod red.  Waldemara Wójcika „Nowe kierunki   wytwarzania i wykorzystania energii: Zrównoważone systemy energetyczne”,   Lublin, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, 2005, s. 156-162

27.

M. Niechaj, P. Jęczeń: referat „Aspekty   ekonomiczne budowy systemów fotowoltaicznych”.Materiały VII Sympozjum   „Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych” SM2005, Lublin   20-21.06.2005, Wydawnictwo PL, s.111-117

26.

M. Niechaj: rozdział w monografii   „Kształcenie studentów w Katedrze Napędów Elektrycznych Politechniki   Lubelskiej w zakresie wykorzystywania energii odnawialnych”. V Forum   Inżynierii Ekologicznej „Edukacja ekologiczna. Podstawy działań naprawczych w   środowisku”, Nałęczów 14-16.10.2004. Monografia Inez Wiatr; Halina Marczak „Edukacja ekologiczna.   Podstawy działań naprawczych w środowisku” Lublin, Wydawnictwo Naukowe Gabriel   Borowski, 2004, s.56-62

25.

M. Niechaj: referat „Możliwości   wykorzystania energii słonecznej w regionie lubelskim”, Konferencja   naukowo-techniczna Eko Energia , Lublin 30.09.2004, s.85-96

24.

M. Niechaj: referat „Możliwości zastosowań   różnego rodzaju silników elektrycznych w fotowoltaicznych systemach   napędowych”. IX Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii OZE, Zakopane   – Kościelisko 21-23.05.2003, Kraków, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia   Górniczo-Hutnicza, 2003, s.230-236,

23.

M. Niechaj, J. Kolano, A. Horodecki: referat   „Analiza możliwości wykorzystania systemów fotowoltaicznych w regionie   lubelskim”. VIII Ogólnopolskie Forum Odnawialnych Źródeł Energii Warszawa, 2002, s. 3-11

22.

M. Niechaj, A Horodecki: referat „Symulacja   pracy generatora fotowoltaicznego”. II Krajowa Konferencja Modelowanie i   Symulacja MiS2002, Kościelisko 24-28.06.2002, Warszawa, Oficyna Wydawnicza Politechniki   Warszawskiej, 2002, s.437-444

21.

M. Niechaj, P. Pachulski: referat „Zastosowanie mikrokontrolera Fujitsu MB90F497 do   maksymalizacji mocy w układzie napędowym zasilanym z generatora PV”. V Sympozjum Naukowe Sterowanie i   Monitorowanie Układów Przemysłowych SM2002. Lublin, 16-17.05.02, Lublin, Wydawnictwo   Politechniki Lubelskiej, 2002, s.17-25

20.

M.   Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano: referat „Optimum solutions of drive   systems fed from unconventional energy sources” konf. Ecology and   Eco-Technologies, 24-28.02.2002, Vienna

19.

M. Niechaj, A. Horodecki: referat „Analiza   pracy generatorów fotowoltaicznych zasilających układy napędowe małej mocy”   VII Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce ENiD 2001 (Konferencja grantowa), Kazimierz Dolny   13-15.09.2001, Lublin,   Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2001, s.69-76

18.

M. Niechaj: rozdział w książce   "Maksymalizacja mocy generatora w fotowoltaicznych systemach   napędowych". Książka "Electric driving systems   supplied from unconventional power sources. Selected problems". Seria wydawnicza   "Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki" PAN. Lublin,   2000 s.24-39

17.

M. Niechaj, J. Kolano, K. Kolano: referat   "Mikroprocesorowy układ sterowania napędu zasilanego z baterii ogniw   fotowoltaicznych". VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Problemy   zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach   gospodarki rynkowej. Lublin, 11-12 maja 2000, s.126-132

16.

M.   Niechaj, J. Kolano, P. Filipek: artykuł "Maximum power point   tracking for PV generator feeding different DC motor drive systems".   European Conference on Photovoltaics ECOP-99. 25-27.10.1999, Kraków. Opto-Electronics   Rewiev 8(4) COSiW SEP 2000r, s.398-401 WŁASNE

15.

M. Niechaj: referat "Analiza pracy   silnika magnetoelektrycznego zasilanego z systemu fotowoltaicznego z   kondensatorem jako buforowym źródłem zasilania". Konferencja Postępy w   Elektrotechnice Stosowanej PES-2. Zakopane-Kościelisko, 14-18.06.1999,   s.25-32

14.

M. Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano: referat   "Problemy doboru parametrów napędu przekształtnikowego zasilanego z   baterii fotowoltaicznej". Konferencja Postępy w Elektrotechnice   Stosowanej PES-2. Zakopane-Kościelisko, 14-18.06.1999, s.33-40

13.

M. Niechaj: referat "Komputerowa   rejestracja parametrów energetycznych systemu fotowoltaicznego podczas jego   pracy ciągłej". IV Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania   Komputerów w Elektrotechnice ZKwE’99. Poznań-Kiekrz 12-14.04.1999, s.409-412

12.

M. Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano: referat   "Komputerowy system pomiarowy do wyznaczania charakterystyk zewnętrznych   generatora fotowoltaicznego". IV Konferencja Naukowo-Techniczna   Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice ZKwE’99. Poznań – Kiekrz   12-14.04.1999, s.413-416

11.

M.   Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano, Z. Ali: referat "The   Application of Elements of Multivalent Logics for the Choice of Electrical   Drive Systems". 8th International Power Electronics and Motion Control   Conference PEMC'98. Praga, Czechy 8-10.09.1998

10.

M. Niechaj, A. Horodecki, Z. Ali: referat   "Propozycja metody wyboru elektrycznego układu napędowego   uwzględniającej jego parametry techniczne i ekonomiczne". VII Seminarium   Problemy Eksploatacji Maszyn Elektrycznych i Napędów Elektrycznych - Silniki   i Naspędy Elektrooszczędne. Ustroń 28-29.05.1998 s.1-8. Zeszyty Problemowe Branżowego   Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Maszyn Elektrycznych (BOBRME) "Maszyny   Elektryczne", nr 55, s. 45-48

9.

M. Niechaj, J. Kolano, P. Filipek: referat   "Analiza parametrów baterii PV zasilających wybrane układy napędu   elektrycznego”. II Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów   Przemysłowych SM’98. Lublin,   14-15.05.1998, s.103-110

8.

M.   Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano, S. Worku: referat "Advantages   of the use of elements of fuzzy logics for the assessment of unconventional   power-electronic driving systems". International Symposium on the   Intelligent Systems AMSE-ISIS’97. Reggio Calabria, Włochy, 11-13.09.1997   Opublikowane w Advances In Intelligent Systems, Wydawnictwo IOS Press -   Ohmsha. Amsterdam, Oxford,   Tokyo, Washington,   1997, s.213-219

7.

M.   Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano: referat "Idea of assessment of   an electric driving system supplied from ecological energy sources".   Second International Conference - Electromagnetic Devices and Processes in   Environment Protection ELMECO'97. Nałęczów 12-15.06.1997, s. 265-268

6.

M.   Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano: referat "Computer simulation of   selected photovoltaic systems assuring their best co-operation with   converters". Second International Conference – Electromagnetic Devices   and Processes in Environment Protection ELMECO'97. Nałęczów 12-15.06.1997

5.

M. Niechaj, A. Horodecki, J. Kolano,: referat   "Wykorzystanie programu PVSYST V 2.0 do symulacji   przekształtnikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym zasilanym z   baterii fotowoltaicznej".  II   Konferencja Naukowo-Techniczna Zastosowania Komputerów w Elektrotechnice   ZKwE’97. Poznań – Kiekrz 7-9.04.1997, s.421-424

4.

M. Niechaj: referat „Analiza pracy   autonomicznego układu napędowego zasilanego z baterii fotowoltaicznej”. V   Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Stąd do przyszłości". Lublin,
  15-16.05.1997, s.181-187

3.

M. Niechaj: recenzja książki autorstwa A. i   M. Napieralskich "Polowe półprzewodnikowe przyrządy dużej mocy".   Forum Akademickie, Nr 1, 01.1996, s.35

2.

M.   Niechaj, W. Jarzyna, M. Różycki: referat "Some aspects of the   choice of a current corrector in a slip-energy recovery wind power plant   generator". International Conference on Electrical Drives and Power   Electronics (EDPE’94). Stara Lesna, Słowacja 10.1994, vol.2, s. 408

1.

M. Niechaj: artykuł   "Współpraca w stanach dynamicznych silnika wiatrowego i generatora   pierścieniowego w układzie kaskady ze sprzężeniem prądowym”. Wiadomości   Elektrotechniczne, Nr 8, 08.1994, s.300-303

Partnerzy