Machlarz Radosław

 

Dr inż. Radosław Machlarz
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra
Napędów i Maszyn Elektrycznych

 

Publikacje bieżące

 

 

Starsze publikacje:

Artykuły:

 

  1. 1.   Machlarz R. Analiza symulacyjna sterowania wektorowego przy zmiennym kącie wymuszenia oraz bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego, Przegląd Elektrotechniczny, Nr 11b/2012, vol. 88, s. 326-327.
  2. 2.   Machlarz R. Badania symulacyjne metody bezpośredniego sterowania momentem i strumieniem synchronicznego silnika reluktancyjnego, PEMiNE Rytro 2011, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 90/2011, BOBRME Komel, ss. 195-198.
  3. 3.   Machlarz R. Simulation analysis of variable current angle vector control and direct torque and flux vector control of synchronous reluctance motor, Proc. of  7th International Conference New Electrical and Electronic Technologies and their Industrial Implementation NEET 2011, Zakopane, June 28 – July 1, 2011, s. 107-107.
  4. 4.   Machlarz R. Analiza symulacyjna metod sterowania wektorowego synchronicznego silnika reluktancyjnego przy zmiennym kącie wymuszenia, PEMiNE Rytro 2010, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 86/2010, BOBRME Komel, ss. 101-104.
  5. 5.   Machlarz R. Analiza symulacyjna wpływu strategii sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego na jego parametry eksploatacyjne. Napędy i Sterowanie, Nr 7-8/2010, s. 64-69.
  6. 6.   Machlarz R. Badania symulacyjne wpływu metody sterowania synchronicznego silnika reluktancyjnego na jego parametry eksploatacyjne, PEMiNE Rytro 2009, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 82/2009, BOBRME Komel, ss. 21-26.
  7. 7.   Machlarz R. Analiza wpływu geometrii wirnika na właściwości synchronicznego silnika reluktancyjnego w stanach dynamicznych, Napędy i Sterowanie, Nr 11/2008, s. 58-62.
  8. 8.   Machlarz R. Badania symulacyjne właściwości dynamicznych synchronicznego silnika reluktancyjnego, PEMiNE Rytro 2008, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 80/2008, BOBRME Komel, ss. 29-33.
  9. 9.   Machlarz R. Analiza wybranych stanów przejściowych podczas rozruchu częstotliwościowego synchronicznego silnika reluktancyjnego, Napędy i Sterowanie, Nr 1/2007, s. 58-62.

10. Machlarz R. Wpływ kształtu obwodu magnetycznego wirnika na właściwości synchronicznego silnika reluktancyjnego w stanach dynamicznych, PEMiNERytro 2007,  Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 77/2007, BOBRME Komel, ss. 33-37.

11. Machlarz R. Analiza wybranych stanów przejściowych podczas rozruchu częstotliwościowego synchronicznego silnika reluktancyjnego, PEMiNE Ustroń 2006, Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 75/2006, BOBRME Komel, ss. 21-24.

12. Machlarz R. Wyznaczanie charakterystyk statycznych synchronicznego silnika reluktancyjnego z użyciem metody polowo-obwodowej, PEMiNE Ustroń 2005,  Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr. 72/2005, BOBRME Komel, ss. 97-102.

13. Machlarz R. Determination of performance characteristics of axially-laminated synchronous reluctance motor by means of field-circuit method, Proc. of  16th International Conference on Electrical Machines ICEM’04, Cracow 2004, pp. 323-324.

14. Machlarz R. Comparison analysis of chosen parameters of induction motor and synchronous reluctance motor with different rotor design, Proc. of  39th International Symposium on Electrical Machines  SME’2003, Gdansk - Jurata 2003, p. 69.

15. Machlarz R. Wpływ nasycenia obwodu magnetycznego na charakterystykę kątową momentu synchronicznego silnika reluktancyjnego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Elelektryka, Zeszyt 116 pt. Zagadnienia elektromagnetyczne i cieplne, s. 81-92, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2001.

16. Machlarz R. Metoda optymalizacji kształtu geometrii wirnika w synchronicznym silniku reluktancyjnym, Materiały XXXVII-go Międzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2001, Ustroń Zawodzie, 19-22 czerwiec 2001, s. 251-258.

17. Machlarz R. Maksymalizacja momentu obrotowego synchronicznego silnika reluktancyjnego ze względu na kształt obwodu magnetycznego wirnika, Materiały VII-go Sympozjum Energoelektronika w Nauce i Dydaktyce, Kazimierz Dolny, 13-15 wrzesień 2001, s. 63-68.

18. Machlarz R. Analiza wpływu struktury geometrycznej wirnika na pulsacje momentu obrotowego w synchronicznym silniku reluktancyjnym, Materiały XXXV-goMiędzynarodowego Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’99, Kazimierz Dolny 1999, s. 395-401.

19. Machlarz R. Parametry synchronicznego silnika reluktancyjnego w zależności od sposobu sterowania, Materiały III Sympozjum Naukowego Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych, Kazimierz Dolny 1999, s. 94-100.

20. Machlarz R. Determination of current angle for maximum torque production in synchronous reluctance machine including saturation effects, Proc. ofInternational Workshop on Electric Machines, Prague 1998, s. 48-55.

21. Machlarz R. Analiza rozkładu pola magnetycznego w synchronicznym silniku reluktancyjnym z wykorzystaniem programu PC-OPERA, Materiały II Sympozjum Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych, Lublin 1998, s. 97-102.

22. Machlarz R. Torque production maximising of axially-laminated anisotropic rotor synchronous reluctance machine, Proc. of International Symposium on Electromagnetic Fields in Electrical Engineering ISEF’97, Gdansk 1997, s. 178-181.

23. Machlarz R., Kowalski M. Możliwości poprawy niektórych parametrów bezszczotkowych silników prądu stałego przez zmianę ukształtowania obwodu magnetycznego i konfiguracji uzwojeń, Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej Jakość Wyrobów Elektrotechnicznych JAWE’97, Lublin 1997, s. 19-23.

24. Kowalski M., Machlarz R. Wpływ bezczujnikowego monitorowania temperatur na jakość i żywotność silnika indukcyjnego, Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej Jakość Wyrobów Elektrotechnicznych JAWE’97, Lublin 1997, s. 24-29.

25. Machlarz R. Przegląd układów sterowania silników prądu stałego z komutacją elektroniczną, Wydawnictwo Jubileuszowe z okazji 30-lecia Wydziału Elektrycznego, Lublin 1994, s. 239-244.

 

 

Skrypty:

 

Machlarz R. Laboratorium maszyn elektrycznych. Maszyny komutatorowe, Wydawnictwa                    Uczelniane PL, Lublin 2000.

 

Partnerzy