Kolano Krzysztof

 

Dr inż. Krzysztof Kolano
Wydział Elektrotechniki i Informatyki
Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych

 

Publikacje bieżące

 

Starsze publikacje:

Artykuły:

 

 1. K. Kolano, M. Niechaj: referat "Mikroprocesorowy układ sterowania napędu zasilanego z baterii ogniw fotowoltaicznych". VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Problemy zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach gospodarki rynkowej". 11-12.05.2000, Lublin, s. 126-132.
 2. J. Kolano, K. Kolano: “Sterowanie mikroprocesorowe układu napędowego prądu przemiennego zasilanego z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Mat. IV Sympozjum “Sterowanie i monitorowanie układów przemysłowych” Lublin maj 2001r. s.15-21.
 3. K. Kolano, A. Horodecki: “Układy napędu elektrycznego pracujące w autonomicznych systemach fotowoltaicznych” Mat. V Sympozjum “Sterowanie i monitorowanie układów przemysłowych” Lublin maj 2002r. s.7-17.
 4. A. Horodecki, J. Kolano, K. Kolano : "Zastosowanie programu komputerowego  PVSYST V 3.0 do symulacji pracy wybranych systemów fotowoltaicznych" Materiały VI Konferencji Eko-Energia Ciechocinek październik 2002 r.    
 5. Jan Kolano, K. Kolano: “Elektryczne układy napędowe zasilane z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Mat. Konferencyjne BSE/2003 Istebna Zaolzie. s. 22-27.
 6. R. Dziworski, K. Kolano: “Energooszczędne bezprzekładniowe napędy elektryczne we współczesnych dźwigach osobowych”. Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne Nr 67/2003. S. 47-52.
 7. J. Kolano, K. Kolano: “Praktyczna realizacja wybranych układów napędowych zasilanych z generatorów fotowoltaicznych.” Mat. XVII Szkoły Ogniwa Słoneczne i Detektory Podczerwieni Kazimierz Dolny 2003r.
 8. K. Kolano, A. Horodecki: “Sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do układów sterowania współczesnych dźwigów osobowych”. Mat. Konf. MWK ’2003 Maj 2003r.
 9. J. Kolano, K. Kolano: “Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych”. Materiały Konferencyjne BOBR “KOMEL”Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 72/2005. Katowice – maj 2005r.  s. 33-38. 4p.
 10. J. Kolano, K. Kolano: “Problemy doboru parametrów systemów fotowoltaicznych zasilających wybrane układy napędowe”. Materiały Konferencyjne “Zrównoważone systemy energetyczne”. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane 12-14 października 2005 r., s. 158-167
 11. K. Kolano, R. Pawelec: “Symulacja komputerowa stanów nieustalonych wybranych struktur układów napędowych dźwigów osobowych”. VII Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM’2005. Lublin, 20-21 czerwca 2005r., s. 65-69.
 12. K. Kolano, P. Sobieszczuk: “Przegląd i analiza struktur sterowania współczesnych dźwigów osobowych”. VII Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM’2005. Lublin, 20-21 czerwca 2005r., s. 75-81.
 13. J. Kolano, K. Kolano: Współautorstwo rozdziału pt.: Ogniwa fotowoltaiczne i kolektory podczerwieni” w monografii pod redakcją W. Wójcika “Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii.” Lublin 2005.
 14. J. Kolano, K. Kolano: “Praktyczna realizacja układów napędowych z jednofazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych” Materiały Konferencyjne BOBR “KOMEL”Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 75/2006. Katowice – maj 2006r.  s. 223-229. 6p.
 15. J. Kolano, K. Kolano: “Praktyczna realizacja układów napędowych z prądu stałego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych” Materiały Konferencyjne BOBR “KOMEL”Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 75/2006. Katowice – maj 2006r.  s. 229-235. 6p.
 16. K. Kolano, J. Kolano: “Praktyczna realizacja układów napędowych z trój-fazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 77/2007. Katowice – maj 2007r.  s. 5 -.10
 17. K. Kolano, J. Kolano: “Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych pracujących grupowo”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 77/2007. Katowice – maj 2007r.  s. 11 – 14.
 18. K. Kolano, J. Kolano: “Problemy rozruchu układów napędowych prądu przemiennego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 82/2009. Katowice – maj 2009r.  s. 1 – 6
 19. K. Kolano, J. Kolano: Problemy rozruchu układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych z silnikiem indukcyjnym”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 82/2009. Katowice – maj 2009r.  s. 7 - 13
 20. K. Kolano: Zastosowanie enkoderów inkrementalnych w systemach odwzorowania położenia kabiny dźwigu osobowego w szybie: XI Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne Nałęczów, 20-23.06.2010
 21. K. Kolano: Układ napędowy zasilany z baterii ogniw fotowoltaicznych współpracujący z siecią elektroenergetyczną. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 84/2010. Katowice – maj 2010r.
 22. K. Kolano, Z. Goryca:  Bezprzekładniowy napęd drzwi windy. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 90/2011. Katowice – maj 2011r.
 23. K. Kolano: Problemy sterowania bezreduktorowego układu napędowego drzwi kabinowych z  silnikiem BLDC. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy “KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 90/2011. Katowice – maj 2011r.
 24. K. Kolano: Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC. 2011
 25. K. Kolano: Napęd drzwi kabinowych dźwigu osobowego z wysokowydajnym silnikiem BLDC. Przegląd Elektrotechniczny  Nr 11b/2012,  s. 348.
 26. Zgłoszenie patentowe nr P-381 573 “Sposób i układ rozdziału wezwań sterowników dźwigowych pracujących grupowo” .
 27. Zgłoszenie patentowe nr P-381 582 “Sposób rozdziału wezwań sterowników dźwigowych pracujących grupowo” rok 2007.
 28. Zgłoszenie patentowe nr P-391307. „Sposób i układ maksymalizacji mocy generatora fotowoltaicznego współpracującego z siecią elektroenergetyczną zasilającego elektryczny silnik prądu przemiennego” rok 2010.

 

Partnerzy