Kolano Jan

Dr hab. inż. Jan Kolano

Katedra Napędów i Maszyn Elektrycznych Politechniki Lubelskiej

 

Publikacje bieżące

 

STARSZE PUBLIKACJE I DOROBEK NAUKOWO-BADAWCZO-DYDAKTYCZNY:

 

  

I. Wykaz prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora

I. a) Prace opublikowane w czasopismach recenzowanych:

 

1.

J. Kolano: artykuł „O możliwości wykorzystania   impulsów udarowych wysokonapięciowych do rozprężania skał i minerałów   kopalnych”. Prace Naukowe Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii   Elektrycznej seria C zeszyt 10 Lublin 1982r. strony 57-64.

 

2.

J. Kolano:    artykuł „O możliwości wykorzystania pola elektromagnetycznego   ultrawysokich częstotliwości do odprężania i urabiania górotworu”. Prace   Naukowe Instytutu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej seria C   zeszyt 8 Lublin 1980r. strony 86-94.

 

I. b) Prace nieopublikowane recenzowane:

 

3.

J. Kolano:  „Analiza i badanie wybranych metod   elektrofizycznych do rozprężania skał i minerałów kopalnych”.  Rozprawa doktorska. Politechnika Lubelska 1983r.   s. 115.

 

 II. Wykaz prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

II. a) Monografie i inne książki:

 

4

J. Kolano: monografia „Systemy fotowoltaiczne   zasilające elektryczne układy napędowe” Seria wydawnicza "Postępy Napędu   Elektrycznego i Energoelektroniki" Komitetu Elektrotechniki PAN Zeszyt   nr 46 Lublin 2002r. s. 177. 

5.

J.   Kolano, A. Horodecki: rozdział p.t.: „Principles and methods of   techno-economical assessment of electric driving systems supplied from   unconventional power sources” w książce "Electric driving systems   supplied from unconventional power sources. Selected problems"   Seria wydawnicza "Postępy Napędu Elektrycznego i Energoelektroniki"   PAN zeszyt nr 41, Lublin 2000r.Udział własny 50 %.

6.

J. Kolano: rozdział p.t.: "Układy napędowe   zasilane z baterii ogniw fotowoltaicznych" w książce "Electric   driving systems supplied from unconventional power sources. Selected   problems" Seria wydawnicza "Postępy Napędu Elektrycznego i   Energoelektroniki" PAN zeszyt nr 41, Lublin 2000r, s.7-23

7.

J. Kolano: rozdział p.t.: "Problemy doboru   parametrów układów napędowych pracujących w systemach fotowoltaicznych"   w książce "Electric driving systems supplied from unconventional power   sources. Selected problems" Seria wydawnicza "Postępy Napędu   Elektrycznego i Energoelektroniki" PAN zeszyt nr 41, Lublin 2000r,   s.40-51

8.

J.   Kolano, A. Horodecki,  M. Niechaj,   Worku S.: rozdział p.t.: “Advantages of the use of elements of fuzzy logic   for assessment of unconventional power-electronics driving systems” w książce   „Advances in intelligent systems” IOS Amsterdam 1997r. ISSN 0922-6389. Udział   własny 50%.

 

  II. b) W czasopismach recenzowanych:

 

 

 

9.

J.   Kolano, P. Filipek, M. Niechaj: artykuł "Maximum power point tracking   for PV generator feeding different DC motor drive systems". Opto-Electronics Review,   Volume 8, nr. 4, Warszawa 2000r,

 s.398-401.   Udział własny 60%.

10.

A.   Horodecki, J. Kolano: artykuł “Fuzzy logic in electric drives - an   application to the choice of drive systems”. Modelling, Measurement & Control, s.   37-42, Francja, 1997r. Udział własny 50%.

11.

J.   Kolano, A. Horodecki: artykuł  „An   application of fuzzy logic to the choice of drive in modern electric drive   systems". Kwartalnik " Modelling, Measurement & Control Francja,   Part A, vol.66, nr 1, pp.31-36, 1996r. Udział własny 50%.

12.

J. Kolano : artykuł  „Zastosowanie energii pola   elektromagnetycznego do kruszenia i urabiania skał i minerałów kopalnych”.   Prace Naukowe Politechniki Lubelskiej    Elektryka 35, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Lublin 1994 r.

13.

S. Kapka , J. Kolano , M. Sołtys: artykuł  „Prosty sposób generacji przebiegów   sterujących falownikiem z modulacją szerokości impulsów”, Prace Naukowe   Politechniki Lubelskiej , Elektryka 25, Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej ,   Lublin 1990r. str.81-92.  Udział własny 60%.

 

II. c) W materiałach konferencyjnych recenzowanych:

 

14.

A. Horodecki, A. Biela, J. Kolano: „Opracowanie   metody wyboru systemu diagnostycznego dla układu elektromaszynowego”. Mat.   VII Sympozjum „Energoelektronika w nauce i dydaktyce”. Kazimierz Dolny 13-15   września 2001r. s.24 – 30. Udział własny 33%.

15.

J.   Kolano, A. Horodecki : „The application of Wald’s matrices with linguistic   variables for the choice of the low-cost electric drive systems” Proceedings   of International Scientific Conference „Energy Savings In Electrical   Engineering” Warsaw, 14-15th of May 2001 s.290 - 293. Udział własny 50%.

16.

J. Kolano, M. Charlak: „Analiza i badanie   możliwości zastosowania silnika przekształtnikowego do napędu dźwigów   osobowych. Mat. IV Sympozjum „Sterowanie i monitorowanie układów   przemysłowych” Lublin maj 2001r. s. 7- 14. Udział własny 50%

17.

J. Kolano, K. Kolano: „Sterowanie mikroprocesorowe   układu napędowego prądu przemiennego zasilanego z baterii ogniw   fotowoltaicznych”. Mat. IV Sympozjum „Sterowanie i monitorowanie układów   przemysłowych” Lublin maj 2001r. s.15-21. Udział własny 50%.

18.

J. Kolano, A. Moradewicz: „Symulacja komputerowa   stanów przejściowych falownikowego układu napędowego zasilanego z baterii   PV”. Mat. IV Sympozjum „Sterowanie i monitorowanie układów przemysłowych”.   Lublin maj 2001r. s. 22- 28. Udział własny 50%.

19.

J. Kolano, P. Filipek: referat "Model   matematyczny silnika reluktancyjnego synchronicznego oraz możliwości jego   wykorzystania". VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Problemy   zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach   gospodarki rynkowej".

11-12.05.2000, Lublin, s. 118-125. Udział własny   50%.

20.

J. Kolano, M. Niechaj: referat   "Mikroprocesorowy układ sterowania napędu zasilanego z baterii ogniw   fotowoltaicznych". VIII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Problemy   zarządzania strategicznego przedsiębiorstw i ekorozwoju w warunkach   gospodarki rynkowej". 11-12.05.2000, Lublin, s. 126-132. Udział własny   50%.

21.

J. Kolano, P.Filipek, M.Niechaj: referat   „Maximum power point tracking for PV generator feeding different DC motor   drive systems”. Mat.European   Conference on Photovoltaics.25-27 October 1999 Cracow. Udział własny 33%.

22.

A.   Horodecki, J. Kolano, M. Niechaj: „Komputerowy system pomiarowy do   wyznaczania charakterystyk zewnętrznych generatora fotowoltaicznego” Mat.   Konferencyjne „Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”. Poznań-Kiekrz ,   kwiecień 1999r. Udział własny 50%.

23.

A.   Horodecki, J. Kolano, M. Niechaj: „Problemy doboru parametrów wybranych   układów napędowych zasilanych z baterii fotowoltaicznych” Mat. Konferencji   „Postępy Elektrotechniki Stosowanej” PES-2    Zakopane czerwiec 1999r. Udział własny 60%.

24.

P.   Filipek, W. Jarzyna, J. Kolano: ”Dobór parametrów elektrowni wiatrowych   współpracujących z układami napędu elektrycznego” Mat. II Sympozjum   „Sterowanie i monitorowanie układów przemysłowych” Lublin maj 1998r. s. 117-   122. Udział własny 33%.

25.

J.   Kolano, P. Filipek, M. Niechaj: „Analiza parametrów baterii PV zasilających   wybrane układy napędu elektrycznego” Mat. II Sympozjum „Sterowanie i   monitorowanie układów przemysłowych” SM’98    Lublin maj 1998r s.103-110. Udział własny 50%.

26.

A. Horodecki, J. Kolano, M. Niechaj: „The   application of elements of multivalent logics for the choice of electrical   drive systems” Mat. Konf. PEMC’98. Praga 8-10. 09. 1998r. Udział własny 50 %.

27.

A.   Horodecki, J. Kolano: „Symulacja i dobór wybranych układów napędu elektrycznego   pracujących w systemach fotowoltaicznych” Materiały Ogólnopolskiego Forum   Odnawialnych Źródeł Energii ’98. Gdańsk, październik 1998r.  Udział własny 50%.

28.

J.   Kolano, A. Horodecki, M. Niechaj: referat “Idea of assessment of an electric   driving system supplied from ecological energy sources” Międzynarodowa   Konferencja. ELMECO’97,   Nałęczów 12-15  czerwiec  1997r. Udział własny 33%.

29.

J.   Kolano, A. Horodecki, M. Niechaj: referat “Computer simulation of selected   photovoltaic systems assuring their best co-operation with converters”. Międzynarodowa Konferencja   ELMECO’97, Nałęczów 12-15 czerwiec 1997r. Udział własny 33%.

30.

J. Kolano, A. Horodecki,  M. Niechaj: referat “Wykorzystanie programu   PVSYST V 2.0
  do symulacji przekształtnikowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym   zasilanym z baterii fotowoltaicznej”. Konferencja Naukowo-Techniczna,   “Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”.    ZKwE’97. Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 1997r. . Udział własny 50%.

31.

J. Kolano, A. Horodecki, P. Filipek: referat   “Symulacja i dobór elementów układu fotowoltaicznego z przekształtnikiem,   współpracującym z siecią elektroenergetyczną”. Konferencja   Naukowo-Techniczna, “Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”.  ZKwE’97. Poznań/Kiekrz, 7-9 kwietnia 1997r.   . Udział własny 50%.

32.

J. Kolano : referat   “Stanowisko mikrokomputerowe do badania stanów przejściowych wybranych   napędowych układów prądu przemiennego”. Konferencja Naukowo-Techniczna,   “Zastosowanie Komputerów w Elektrotechnice”. Poznań/Kiekrz, 15-17 kwietnia   1996r.

33.

J. Kolano, J. Urbański : referat “ Stanowisko do   badania stanów przejściowych wybranych układów napędowych prądu stałego   metodą symulacji komputerowej” Materiały Konferencji “Mikrokomputery w   Edukacji”. Polana Chochołowska, 5÷9 czerwca 1995r. Udział własny 80%

34.

J.   Kolano , A.  Horodecki ..: referat   "Modern method for choice of power electronics systems by means of fuzzy   sets".  IEEE Society Symposium on   Signals, Circuits and Systems SCS '95 (Iase, Rumunia) . Udział własny 50%.

35.

J.   Kolano, A. Horodecki : referat  „Modern   method for choice of electrical drive systems” XVII-th Seminar on   Fundamentals of Electrotechnics and Circuit Theory . Gliwice, Ustroń, maj   1994r. Udział własny 50%..

36.

J.   Kolano, A. Horodecki : referat "Problems concerning the choice of the   methods for assessment and certification of electrical drive systems".   Proceedings of XII Inernationale Conference "Industrielle   Automatisierung - Automatisierte Antriebe" (luty 1993r., Chemnitz) . Udział własny 50%.

37.

J.   Kolano, A. Horodecki : referat "Some problems of  the assessment of electric driving systems   by means of fuzzy sets". Proceedings of the International Conference   "Modern Control for the Power Electronics and Electrical Drives"   (grudzień 1993 r., Łódź) . Udział własny 50%.

 

III. Patenty

 

38.

J.   Kolano  „Sposób i układ sterowania   silnika indukcyjnego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”. Zgłoszony:   06.07.2001 i  zarejestrowany pod   numerem  P- 348537 

39.

J.   Kolano  „Sposób i układ sterowania   silnika prądu stałego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”. Zgłoszony:   06.07.2001 i zarejestrowany pod numerem    P- 348536

40.

J.   Kolano  „Sposób i układ maksymalizacji   mocy silnika indukcyjnego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”.   Zgłoszony: 06.07.2001 i zarejestrowany pod numerem  P- 348535

41.

S.   Kapka., J. Kolano , M. Sołtys  „Prosty   układ generacji trójfazowych impulsów sterujących falownikiem z modulacją   szerokości impulsów”. Zgłoszenie patentowe P-265195. Udział własny 33%.

 

IV. Dorobek dydaktyczny

IV. a) Podręczniki i skrypty

 

42.

J. Kolano, L. Orzechowski, W. Jarzyna: skrypt   „Laboratorium napędu elektrycznego”. Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej ,   Lublin 1988.  Udział własny -   opracowanie 6 ćwiczeń.

43.

J. Kolano, L. Orzechowski, W. Jarzyna: skrypt  „Laboratorium napędu elektrycznego”.   Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej,    Lublin 1992. Udział własny - opracowanie 6 ćwiczeń.

   

 IV. b) Inne prace dydaktyczne

Jestem autorem 25 instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych z elektrycznych maszyn wyciągowych, trakcji elektrycznej dołowej, dynamiki układów elektromechanicznych i napędów przekształtnikowych. Ponadto byłem opiekunem 76 prac dyplomowych i jestem autorem 84 recenzji prac dyplomowych.

 

V. Prace naukowo-badawcze recenzowane, niepublikowane

  

44.

J. Kolano, A. Horodecki : Sprawozdanie   merytoryczne z realizacji projektu badawczego nr 8 T10A 004 14 pt. „Opracowanie metody   wyboru niekonwencjonalnego źródła energii do zasilania wybranych ukłądów   napędu elektrycznego” Lublin 1999r. stron 68. Kierownik projektu – dr inż. J.   Kolano

45.

J. Kolano, A. Horodecki: Raport szczegółowy z   realizacji projektu badawczego nr 8 T10A 016 11 pt. „Analiza możliwości   i zakresu zastosowania baterii ogniw fotowoltaicznych do zasilania układów   przekształtnikowych” Lublin 1997r. stron 95. Kierownik projektu – dr inż. J.   Kolano

46.

A.Horodecki, A. Biela, J. Kolano: Sprawozdanie   merytoryczne z realizacji projektu badawczego nr 8   T10A 061 16 pt. „Opracowanie metody wyboru systemu diagnostycznego   dla ukłądu elektromaszynowego” Warszawa 2000r. stron 143.   Kierownik projektu – prof. dr hab. inż. A. Horodecki, główni wykonawcy –   prof. dr hab. A. Biela, dr inż. J. Kolano

47.

A. Horodecki, J. Kolano: Raport szczegółowy z   realizacji projektu badawczego nr 8 T10A 017 09 pt. „Metoda oceny   techniczno-ekonomicznej układu elektromaszynowego uwzględniająca reguły   logiki rozmytej” Warszawa 1996r. stron 34 . Kierownik projektu – prof. dr   hab. inż. A. Horodecki, główny wykonawca – dr inż. J. Kolano

48.

A. Horodecki , J. Kolano , J. Urbański :  Raport szczegółowy z realizacji projektu   badawczego nr. 8 T10A 004 12    pt. „Zastosowanie zmiennych lingwistycznych do oceny   układów napędu elektrycznego” Lublin 1997r.stron 60.  Kierownik projektu – prof. dr hab. A   Horodecki, główni wykonawcy: dr inż. J.    Kolano, mgr inż. J. Urbański

49.

A. Horodecki , J. Kolano: Raport szczegółowy z   realizacji projektu badawczego nr 8 T10A 010 08 pt. „Opracowanie metody   wyboru układu napędu elektrycznego z wykorzystaniem elementów logiki   wielowartościowej” Warszawa 1995r. stron 37. Kierownik projektu – prof. dr   hab. inż. A. Horodecki, główny wykonawca – dr inż. J. Kolano

50.

J. Kolano: Raport z tematu   wykonywanego w ramach działalności własnej Katedry Napędów Elektrycznych   Politechniki Lubelskiej pt. „Synteza wybranych struktur napędowych układów   falownikowych z zastosowaniem obserwatorów stanu” stron 65, Lublin 1995r.

51.

J. Kolano: Raport z działalności statutowej   S-31/E/95 Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej p.t:   „Opracowanie i badanie cyfrowego układu sterowania układu napędowego
  z silnikiem indukcyjnym zasilanym z falownika napięciowego”.  str. 78, Lublin 1995r.

52.

J. Kolano : Raport z działalności statutowej   Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej S-31/E/94    p.t: „Analiza stanów przejściowych napędów falownikowych zasilających   silniki indukcyjne” str. 58 , Lublin 1994r.

53.

J. Kolano : Raport z tematu wykonywanego w ramach   działalności własnej Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej   pt: „Synteza układów sterowania napędów falownikowych z  silnikami indukcyjnymi klatkowymi” str 84.   Lublin,1994r.

54.

J. Kolano : Raport z zadania badawczego wykonanego   w ramach działalności statutowej
  Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej pt: „Problemy doboru   algorytmu mikroprocesorowego sterowania częstotliwościowego silnikiem   klatkowym”, Katedra Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej str.43,   Lublin 1993r.

55.

J. Kolano :Raport z zadania badawczego wykonanego   w ramach działalności własnej Katedry Napędów Elektrycznych Politechniki   Lubelskiej p.t. „Studium optymalizacji struktur napędowych układów   falownikowych z asynchronicznym silnikiem klatkowym” str.52 ,  Lublin 1993 r.

  

 1. VI.           Prace naukowo-badawcze opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego

  

 1. 56.    J. Kolano  :  "Optimum method of feeding electrical drive systems from unconventional energy sources" Archives of Electrical Engineering  Vol. LI  No 3  pp 297-310,  2002r.

 

 1. 57.    A.Horodecki, J. Kolano, K. Kolano : "Zastosowanie programu komputerowego  PVSYST V 3.0 do symulacji pracy wybranych systemów fotowoltaicznych"  Materiały VI  Konferencji Eko- Energia Ciechocinek paźdz.2002 r.

 

58.   A.Horodecki, J. Kolano, M. Niechaj : "Analiza możliwości wykorzystania energii  fotowoltaicznej w regionie Lubelskim"   Materiały VIII Sympozjum Odnawialnych Źródeł Energii, Warszawa , paźdz. 2002r.

 

 1. VII.       Wykaz  publikacji dr hab. inż. Jana Kolano po mianowaniu na stanowisko  profesora PL

 

 1. J.Kolano, K.Kolano: „Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 72/2005. Katowice – maj 2005r.  s. 33-38.
 2. J. Kolano, K. Kolano: „Problemy doboru parametrów systemów fotowoltaicznych zasilających wybrane układy napędowe”. Materiały Konferencyjne „Zrównoważone systemy energetyczne”. Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zakopane 12-14 października 2005 r., s. 158-167
 3. J.Kolano, E.Rzepka: „Przegląd i analiza struktur sterowania maszyn wyciągowych pracujących we współczesnych kopalniach węgla kamiennego eksploatowanych w Polsce”. VII Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM’2005. Politechnika Lubelska – Komitet Energoelektroniki SEP.   Lublin, 20-21 czerwca 2005r.,
   s. 9-17.
 4. J.Kolano, K.Chrzanowski: „Próba oceny wpływu na sieć elektro-energetyczną przyłączonych do niej wybranych rozproszonych źródeł energii odnawialnej”.
  VII Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM’2005. Politechnika Lubelska – Komitet Energoelektroniki SEP.    Lublin, 20-21 czerwca 2005r.,
  s. 104-110.
 5. J.Kolano, M.Gerchant: „Sterowanie mocą elektrowni wiatrowych z generatorami indukcyjnymi”. VII Sympozjum Naukowe Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych SM’2005. Politechnika Lubelska – Komitet Energoelektroniki SEP.    Lublin, 20-21 czerwca 2005r., s. 124-130.
 6. J.Kolano, K.Kolanoj: Nowe kierunki wytwarzania i wykorzystania energii. Zrównoważone systemy energetyczne. rozdz.5. „Ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne”. Praca zbiorowa pod redakcją W.Wójcika. Lublin 2005 r., s. 32-42 
 7. J.Kolano, K.Kolano: „Praktyczna realizacja układów napędowych z jednofazowym  silnikiem indukcyjnym zasilanym  z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 75/2006. Katowice – maj 2006r.  s. 223-.
 8. J.Kolano, K.Kolano: „Praktyczna realizacja układów napędowych prądu stałego zasilanych z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 75/2006. Katowice – maj 2006r.  s. 229-.
 9. K.Kolano, J.Kolano: „Praktyczna realizacja układów napędowych z trój-fazowym silnikiem indukcyjnym zasilanym z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 77/2007. Katowice – maj 2007r.  s. 5 -.10
 10. K.Kolano, J.Kolano: „Problemy doboru algorytmów sterowania układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych pracujących grupowo”. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy „KOMEL” Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 77/2007. Katowice – maj 2007r.  s. 11 – 14
 11. Jan Kolano, K. Kolano: „Elektryczne układy napędowe zasilane z baterii ogniw fotowoltaicznych”. Mat. Konferencyjne BSE/2003 Istebna Zaolzie. s. 22-27.
 12. J. Kolano, K. Kolano: „Praktyczna realizacja wybranych układów napędowych zasilanych z generatorów fotowoltaicznych.” Mat. XVII Szkoły Ogniwa Słoneczne i Detektory Podczerwieni Kazimierz Dolny 2003r.
 13. K.Kolano, J.Kolano: Problemy rozruchu układów napędowych współczesnych dźwigów osobowych z silnikiem indukcyjnym. Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne.  Nr 82/2009, s. 7 –13

14. K.Kolano, J.Kolano: Problemy rozruchu układów napędowych prądu przemiennego zasilanych  z baterii ogniw fotowoltaicznych. Zeszyty problemowe – Maszyny Elektryczne.  Nr 82/2009, s. 1 -6

 

Patenty uzyskane

1.

J. Kolano  „Sposób i układ sterowania silnika   indukcyjnego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”. patent numer  196130 z dnia 05.11.2007 

2.

J.   Kolano  „Sposób i układ sterowania   silnika prądu stałego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”.  patent numer  197211 z dnia 06.03.2008

3.

J.   Kolano  „Sposób i układ maksymalizacji   mocy silnika indukcyjnego zasilanego z generatora fotowoltaicznego”.  patent numer 196131 z dnia 5.11.2007

 

 Patenty zgłoszone

1.

K. Kolano, J. Kolano   Zgłoszenie patentowe nr P-381 573 „Sposób i układ rozdziału wezwań   sterowników dźwigowych pracujących grupowo”. Data zarejestrowania   22.01.2007r.

2.

K. Kolano J. Kolano   Zgłoszenie patentowe nr P-381 582 „Sposób rozdziału wezwań sterowników   dźwigowych pracujących grupowo”. Data zarejestrowania 23.01.2007r.

 

Wdrożenia przemysłowe

 

 1. Wdrożenie w Lubelskiej Wytwórni Dźwigów Osobowych nowoczesnego systemu mikroprocesorowego sterowania dźwigów nagrodzonego Nagrodą Gospodarczą Wojewody Lubelskiego  w 2005r.
 2. Wdrożenie w firmie SOLNOWA SP.ZOO z Dąbrowy Górniczej opatentowanego wynalazku (umowa licencyjna nr 1/2009 w zał.)
 3. Wdrożenie w firmie AG Metall ITM Sp. z o.o. z Obornik Śląskich opatentowanego wynalazku (umowa licencyjna nr 2/2009 w zał.)
 4. Wdrożenie w firmie AG Metall Factory Sp. Z o.o. z Obornik Śląskich opatentowanego wynalazku (umowa licencyjna nr 3/2009 w zał.)

 

Partnerzy