Jahołkowski Krzysztof

 Mgr inż. Krzysztof Jahołkowski

 

Publikacje bieżące

Starsze publikacje:

 

[1]       K.Jahołkowski, M.Zielińska, W.Zieliński, G.Grudzień

            System wizualizacji i sterowania pracą oczyszczalni ścieków typu flotacyjnego w oparciu o sterowniki PLC

            IV Sympozjum Naukowe pt.: Sterowanie i  Monitorowanie Układów Przemysłowych, SM’01,   9-10 maja 2001 r. Lublin .  s.65-69

 

[2]       K.Jahołkowski, M.Zielińska, W.Zieliński, M.Szewc

            Wybrane zagadnienia pracy energooszczędnej silników indukcyjnych.

            IV Sympozjum Naukowe pt.: Sterowanie i  Monitorowanie Układów Przemysłowych, SM’01,   9-10 maja 2001 r. Lublin .  s.59-64

  

[3]       K.Jahołkowski:

Operation conditions in an ozonizer contaaining a wire packing

Puhajarve, Estonia, July 21-23.2002, s. 239-242

HAKONE VIII International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Contributed Papers, Volume2

 

[4]       K.Jahołkowski:

            Wybrane parametry elektryczne do oceny reaktorów plazmochemicznych

Katowice – maj 2004r.  s. 155-158. Materiały Konferencyjne. Maszyny elektryczne. Zeszyty Problemowe Nr 69/2004

 

[5]       K. Jahołkowski, J.Ozonek    

Evolution of electric parameters characteristics for plasma chemical reactors used in environmental protection. Polish Journal of Applied Chemistry. XLIX. Np. 1-2, 123-130. 2005.

 

[6]       K.Jahołokowski:

Laboratoryjne stanowisko badania silnika prądu stałego z komputerowym systemem pomiarowym. Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy KOMEL,  Maszyny Elektryczne, Zeszyty problemowe Nr 75/2006, Katowice – maj 2006r, s. 207-212

 

[7]       K. Jahołkowski, J.Ozonek, S.Fijałkowski    

The analysis of the influence of essential parameters on ozone electrosynthesis course In simulating approach. 10 International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. Contributed Papers. , Saga   UniversityJapan. s. 103-106

 

[8]       K.Jahołkowski, A.Mazur, R.Miękina

Barrier discharges in gas in the ozone synthesis process. The VI International

Youth Environmental Forum. Ecobaltica’ 2006. St. Petersburg, Russia,

June 27-29, 2006. s.121-123

 

[9]       K. Jahołkowski, J.Ozonek, A.Piotrowicz:    

Degradation of selected odorous compounds from municipal wastewater plants in low temperature plasma. HAKONE XI. 11 International Symposium on High Pressure Low Temperature Plasma Chemistry. OleronIsland, France.2008, s. 575-578

 

[10[     Janusz Ozonek, Krzysztof Jahołkowski, Jacek Czerwiński, Adam Piotrowicz

Zastosowanie ozonu i środowiska plazmy niskotemperaturowej do degradacji wybranych związków kancerogennych podczas produkcji asfaltu.

Przemysł Chemiczny , Nr 5/2012, s.920-925

 

 

 

Partnerzy