Banach Henryk

Dr hab. inż. Banach Henryk

Publikacje bieżące

 

 Starsze publikacje:

 

[1]

Banach H.: Metoda   doboru napięcia zasilającego dla pracy silnika  indukcyjnego  pierścieniowego z maksymalną sprawnością.   Wydawnictwa Uczelniane Politechniki    Lubelskiej  „30-lecie Wydziału Elektrycznego”, 1994, s. 233 – 238.

[2]  

Banach H.: Determination of Maximum Efficiency Position of a   Slip–Ring Induction  Motor. 
 
34th   International Symposium on Electrical Machines , SME’ 98, Lodz, June 15-18,   1998, Zeszyty Naukowe Politechniki    Łódzkiej  Elektryka, s. 199-204

[3]

Banach H.: Wyznaczanie   charakterystyki sterowania U=f(P) dla pracy indukcyjnego silnika klatkowego z   minimalnymi stratami w szerokim zakresie obciążeń. XXXV Międzynarodowe   Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME’ 99, Prace Naukowe Politechniki   Warszawskiej – Elektryka z.111/1999, s.337-342

[4]

Banach   H.:   Selection on Supply Voltage   for Minimum Losses Operation  of a   Wound-Induction Motor. International Workshop on Electric Machines in   Praque,  08-09.09.1999,
  s. 49 – 53.

[5]

Banach H.:     Praca silnika obcowzbudnego prądu stałego z maksymalną  sprawnością.3 Sympozjum   Naukowe: Sterowanie i Monitorowanie Układów Przemysłowych, 21- 23.06. 1999   Kazimierz Dolny, s.154 – 159

[6]

Banach H.:  Zmienność   napięcia i charakterystyki zewnętrzne transformatorów małej mocy.    VII Sympozjum „Energoelektronika w nauce   i dydaktyce”, Kazimierz Dolny 13 –15.09.2001, s. 119 –125

[7]

Drob M., Banach H.: Charakterystyki sterowania   indukcyjnego silnika klatkowego małejłej mocy pracującego z minimalnymi   stratami. V Sympozjum Naukowe „Sterowanie i Monitorowanie Układów  Przemysłowych” SM 2002, Lublin, 16 –17.05.   2002, s.113 – 118

[8]

Miścior M., Banach H:  Wybrane konstrukcje generatorów   napędzanych energią wiatru.

V Sympozjum Naukowe „Sterowanie i Monitorowanie   Układów Przemysłowych” SM 2002 Lublin, 16 –17.05. 2002, s. 108 – 112

[9]

Banach H., Drob M.: Poślizg   optymalny indukcyjnego silnika klatkowego dużej mocy. Zeszyty   Problem.-Maszyny Elektryczne, Nr 64/2002, wyd. BOBRME   Komel, s.15 –17

[10]

Banach H., Drob M.: Poślizg   optymalny indukcyjnego silnika klatkowego małej mocy. Proceedings of XXXVIII International Symposium on Electrical  Machines SME 2002,  Cedzyna-Kielce, 18 –21.06.2002, s. 671-679

[11]

Banach H.:  Określanie położenia maksimum sprawności   w transformatorze. VIII Konferencja Naukowo – Techniczna   „Zastosowania  komputerów w elektrotechnice”,   Kiekrz - Poznań,  7–9.04.2003,  s. 549 – 551.

[12]

Banach H., Drob  M.: Poślizg optymalny indukcyjnego   silnika pierścieniowego małej  macy  Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne Nr   66/2003, wyd. BOBRME Komel, s. 137 – 140.

[13]

Banach H., Drob M.: Charakterystyki   sterowania indukcyjnego silnika pierścieniowego pracującego z minimalnymi   stratami. VI Sympozjum Naukowo- Techniczne „Sterowanie i Monitorowanie   Układów Przemysłowych”, Lublin 08.05.2003, s.7-12.

[14]

Banach H., Drob M:: Minimalizacja   strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym. Materiały X Sympozjum   „Podstawowe problemy energoelektroniki i elektromechaniki”, Wisła   7-10.12.2003, s.132-135. 

[15]

Bartosik G., Banach H.:  Parametry zasilania silnika obcowzbudnego   prądu stałego pracującego z   minimalnymi stratami.  VI Sympozjum   Naukowo-Techniczne „Sterowanie
  i Monitorowanie  Układów   Przemysłowych”, Lublin  08.05.2003, s.   13-19

[16]

Miścior M.,   Banach H. :  Przegląd konstrukcji   generatorów indukcyjnych stosowanych
  w elektrowniach wiatrowych i wodnych
.    VI Sympozjum Naukowo-Techniczne „Sterowanie
  i Monitorowanie Układów Przemysłowych”, Lublin   08.05.2003, s. 62-67

[17]

Banach H., Bartosik   G.:  Badania  symulacyjne sprawności obcowzbudnego   silnika prądu stałego w warunkach zmiennego obciążenia.  Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne,   Nr 69/2004, wyd. BOBRME Komel,    s.175 –177.                    

[18]

Banach H.:  Współczynnik mocy indukcyjnego silnika   klatkowego pracującego z minimal-nymi stratami. Proceedings   of XL International Symposium on Electrical Machines  SME 2004, Hajnówka 15-18.06.2004, s.56-57

[19]

Banach H.: Pomiary   napięć indukowanych w obciążonej maszynie obcowzbudnej
   i szeregowej prądu stałego
. Proceedings of XLI International    Symposium on Electrical Machines SME 05, Opole- Jarnołtówek, 14 – 17   June 2005, p.627-633

[20]

Banach H.: Metoda   pomiaru napięć indukowanych w uzwojeniu twornika obciążonej maszyny prądu   stałego. III Międzynarodowe Forum „ Efektywność energetyczna napędów  z silnikami elektrycznymi”, Podlesice 19 –   21.10.2005, Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, Nr 3/2005,wyd.BOBRME   Komel, s.153 –156

[21]

Banach H.: Modified Method for Losses Separating by No-load Test in   Induction Motor. Proceedings of XLII International Symposium on   Electrical Machines, Cracow, Poland, July 3-6, 2006, p.267-270

[22]

Banach H.: Optimal Operation of a Small Squirrel-Cage Induction   Motor.  Proceedings of XLIII   International Symposium on Electrical Machines, Poznań, Poland, July 2-5,   2007, p.143-146.

[23]

Banach H.: Metoda doboru napięcia   zasilającego minimalizującego straty mocy
   w indukcyjnym silniku klatkowym
.   IV Forum „ Efektywność energetyczna napędów
  z silnikami elektrycznymi”,  Korytnica   24-26.10.2007, Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, Nr 78/2007, wyd. BOBRME  Komel, s.91 –95

[24]

Banach H.: Method of Supply Voltage Selection for Power Losses   Minimization in an Induction Slip-Ring Motor. XLIII International   Symposium on Electrical Machines,    Szklarska  Poręba,  Poland,     June 17-20, 2008, Zeszyty Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i   Pomiarów   Elektrycznych Politechniki   Wrocławskiej, Nr 28/2008, s. 158-162

[25]

Banach H.: Pomiary mocy   obciążenia silników elektrycznych z użyciem hamownicy  prądu stałego. Pomiary, Automatyka,   Kontrola,  nr 5/2009, s.310 – 313

[26]

Banach H., Drob M.: Analiza   charakterystyk sterowania minimalizujących straty mocy
  w indukcyjnych silnikach klatkowych
.    Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr 82/2009,  wyd. BOBRME  Komel, s.227 –233

[27]

Banach H.: Wyznaczanie   optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji  strat    mocy w silniku indukcyjnym. XLV Międzynarodowe Sympozjum Maszyn   Elektrycznych SME 2009 Rzeszów-Krasiczyn 23-26.06.2009. Zeszyty Problemowe –   Maszyny Elektryczne,
  Nr 84/2009,  wyd. BOBRME  Komel, s.107 –113

[28]

Banach H.: Pomiarowe   wyznaczanie charakterystyk sterowania silników indukcyjnych pracujących z   minimalnymi stratami. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 4/2010, s.301 –   304

[29]

Banach H.: Optymalizacja   sprawności silnika indukcyjnego z zastosowaniem  kryterium    minimalnego prądu stojana. Zeszyty Problemowe – Maszyny  Elektryczne, Nr 86/2010,  wyd. BOBRME  Komel, s.237 – 240

[30]

Banach H.: Sprawność   maksymalna indukcyjnego silnika klatkowego. XLVI   Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2010 Gliwice-Ustroń   21-24.06.2010.
  Zeszyty Problemowe.-Maszyny Elektryczne, Nr 88/2010,wyd. BOBRME Komel, s.147-152.

[31]

Banach   H.:  Ograniczanie emisji hałasu na   stanowiskach dydaktycznych do  badania   maszyn elektrycznych.   Zeszyty Problemowe – Maszyny   Elektryczne, Nr 91/2011,   wyd. BOBRME    Komel, str.135 –141

[32]

Banach H.: Sprawność   maksymalna indukcyjnego silnika pierścieniowego. XLVII   Międzynarodowe Sympozjum Maszyn Elektrycznych SME 2011 Szczecin   19-22.06.2011.Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, Nr   92/2011,wyd. BOBRME  Komel,   s.105 –110

[33]

Banach H.: Minimalizacja   strat mocy w trójfazowym synchronicznym silniku reluktancyjnym.  Zeszyty Problemowe-Maszyny Elektryczne, Nr   94/2012, wyd. BOBRME    Komel, s.139 –143

[34]

Banach H.: Modernizacja   układu wentylacyjnego maszyn elektrycznych jako środek do ograniczenia emisji   hałasu. XLVIII Międzynarodowe Sympozjum Maszyn   Elektrycznych SME 2012 Książ 17-20.06.2012. Prace Naukowe Instytutu   Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.   Zagadnienia Maszyn,  Napędów i Pomiarów   Elektrycznych, Seria: Studia i Materiały  - 2012,  nr 32, vol. 66, s. 30 - 37

[35]

Banach H: Metoda   wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji  strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym.   Przegląd Elektrotechniczny  Nr 9a /   2012, s.196-199

[36]

Banach H.: Metoda   wyznaczania optymalnych parametrów zasilania dla minimalizacji strat mocy w   indukcyjnym silniku pierścieniowym. Przegląd Elektrotechniczny   Nr 1a / 2013 s.34-37

[37]

Banach H.: Uogólniona   metoda wyznaczania parametrów zasilania dla minimalizacji  strat mocy w indukcyjnym silniku klatkowym.   Przegląd Elektrotechniczny    ( oddany   do druku )

 

           Skrypty do laboratorium

 

[38]

Skwarna J. i inni.:  Laboratorium teorii maszyn elektrycznych.

Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej,   Lublin 1978.

 Autor dwóch   ćwiczeń:

-            Przygotowanie do pracy maszyny prądu stałego, s.275 – 291,

-            Badanie maszyny uogólnionej, s.349 – 379.

[39]

Skwarna J. i inni:    Laboratorium maszyn elektrycznych.

Wydawnictwa Politechniki Lubelskiej, Lublin  1979.

Autor dwóch ćwiczeń:

                         -     Badanie przetwornicy jednotwornikowej,   s.69 – 81,

                         -     Badanie silnika repulsyjnego, s.85 – 98.           

[40]

Banach H.: Laboratorium maszyn   elektrycznych. Silniki indukcyjne.

Wydawnictwa Uczelniane   Politechniki Lubelskiej, Lublin 1999,    s.101.

 

 

Partnerzy