Historia

  

1953

Utworzenie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Lublinie.

1964

Utworzenie Wydziału Elektrycznego Wieczorowej SzkołyInżynierskiej w Lublinie.

1964

Powstał Zespół i Pracownia Maszyn Elektrycznych, Wydziału Elektrycznego Wieczorowej SzkołyInżynierskiej w Lublinie pod kierownictwem doc. inż. Mieczysława Romualda Krzywickiego. Organizatorem i kierownikiem Pracowni Maszyn Elektrycznych był mgr inż. Kazimierz Kawiak.

1965

Wieczorowa Szkoła Inżynierska zostaje przekształcona w Wyższą Szkołę Inżynierską w Lublinie.

1974

Zespół Maszyn Elektrycznych wszedł w skład Zakładu Elektroenergetyki Przemysłowej, którego kierownikiem był dr inż. Wiesław Lasocki.

1976

Na bazie Zespołu Maszyn Elektrycznych utworzono Zakład Automatyzacji i Elektryfikacji Kopalń. Kierowali nim kolejno dr inż. Wiesław Lasocki, dr inż. Stanisław Tarasiewicz, dr inż. Waldemar Smołuch i dr inż. Marek Różycki.

1977

Wyższa Szkoła Inżynierska zostaje przekształcona w Politechnikę Lubelską.

1985

Zakład Automatyzacji i Elektryfikacji Kopalń przekształcono w Zakład Maszyn i Napędów Górniczych, którego kierownikiem był dr hab. inż. Jan Skwarna.

1986

Zakład Maszyn i Napędów Górniczych przekształcono w Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych, kierownikiem był dr hab. inż.. Jan Skwarna, a od 1990 r. prof. dr hab. inż. Andrzej Horodecki.

1991

Zakład Maszyn i Napędów Elektrycznych został podzielony na:
- Katedrę Maszyn Elektrycznych pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Eugeniusza Kozieja, a od 1999 r.prof. dr hab. inż. Andrzeja Horodeckiego.
- Katedrę Napędów Elektrycznych pod kierunkiem prof. dr hab. inż.. Andrzeja Horodeckiego, a od 1999 r. dr hab. inż. Jana Kolano.

2008

Utworzono Katedrę Napędów i Maszyn Elektrycznych pod kierunkiem dr hab. inż. Jana Kolano, przez połączenie Katedry Napędów Elektrycznych i Katedry Maszyn Elektrycznych.

2012

 Kierownikiem Katedry Napędów i Maszyn Elektrycznych został dr hab. inż. Wojciech Jarzyna

 

Partnerzy