1968 - 80

 

Mgr inż. K. Kawiak (1968 r.)

Inż. W Smołuch (1968 r.)

Mgr inż. Kazimerz Kawiak (1968)

zoom

Inż. Waldemar Smołuch (1968 r.) - opowiada

zoom

H. Banach ( 1973 r.) H Banach (1973 r.)

Henryk Banach jeszcze student (1973 r.) - drugi z lewej

zoom

Henryk Banach jeszcze student (1973 r.) - pierwszyi z lewej

zoom

Zwiedzanie laboratorium 1977 r. 1980

Wycieczka z Brześcia (1977 r.)

zoom

Mgr inż. Tadeusz Różycki (1973 r.)

zoom

 

Mgr inż. Tadeusz Różycki (1973 r.)

zoom

Mgr inż. Tadeusz Różycki (1973 r.)

zoom

 

doc dr. hab. J. Skwarna (1980 r)

Doc. dr hab. inż. Jan Skwarna (1980 r.) - przy prądnicy unipolarnej

zoom

Doc. dr hab. inż. Jan Skwarna (1980 r.) - przy prądnicy unipolarnej

zoom

mgr inż.J. Urbański  
Mgr inż. Janusz Urbański (1980 r.)

zoom

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Partnerzy