Dydaktyka

 

Wykłady i ćwiczenia audytoryjne z przedmiotów:

 • Maszyny elektryczne
 • Napęd elektryczny
 • Maszyny i napęd elektryczny
 • Mechanika
 • Elektromechaniczne systemy napędowe
 • Mikroprocesorowe sterowanie układów napędowych
 • Elementy automatyki przemysłowej
 • Energooszczędne układy elektromaszynowe
 • Systemy automatyki regulacji układów elektromaszynowych
 • Układy napędowe w syst. energii odnawialnej
 • Modelowanie i symulacja komputerowa
 • Seminaria dyplomowe
 • Laboratoria

 

Dla studiów dziennych I i II stopnia, zaocznych i magisterskich uzupełniających

 

Partnerzy