Badania

Badania prowadzone są w ramach następującej problematyki:

- analiza i synteza układów maszynowych, układów zasilających, diagnozowanie oraz modelowanie

   komputerowe układów maszynowych i układów zasilających. Prace szeroko uwzględniają nowoczesne

   elementy automatyki i mechatroniki oraz metody regulacji.

- analiza i synteza zautomatyzowanych układów napędu elektrycznego,

- układy energoelektroniczne,

- układy napędowe dźwigów osobowych,

- sterowanie rozproszone w napędach dźwigowych, zastosowanie protokołu CAN,

- monitorowanie i diagnozowanie układów napędu elektrycznego,

- układy napędu elektrycznego współpracujące z niekonwencjonalnymi źródłami energii,

- wykorzystanie energii wiatru i energii słonecznej,

- wybrane problemy sterowania współczesnymi układami napędu elektrycznego jak na przykład: komputerowa

   symulacja układów sterowania, zastosowanie sieci neuropodobnych i mikroprocesorów, zastosowania

   logiki rozmytej w sterowaniu,

- matematyczne metody oceny i wyboru układów napędu elektrycznego z uwzględnieniem parametrów

   technicznych i ekonomicznych.

 

 Oprócz tego Katedra sprawuje opiekę nad działalnością badawczą w ramach:

- Koła Naukowego Elektryków "Napęd i Automatyka" zrzeszającego studentów zainteresowanych

   poszerzaniem wiedzy i wymianą doświadczeń w zakresie nowoczesnych metod kontroli i diagnozowania

   układów napędowych oraz przetwarzaniem energii wiatru i słońca na energię elektryczną.

- Koła Naukowego Elektryków "Mechatronik"

 

Współpraca w zakresie rozwiązywania wspólnych tematów badawczych z De Montfort University (Leicester, Wielka Brytania), West Virginia University (USA).

 

Ponadto Katedra posiada stałe kontakty personalne z między innymi z uczelniami zagranicznymi: Technicka Univerzita Kosice (Słowacja), Northumberland University (Newcastle upon Tyne, Wielka Brytania), Ruhr Universitat (Bochum, Niemcy), National Technical University of Athens (Ateny, Grecja) oraz Uralski Instytut Techniczny (Swierdlowsk, Rosja). Współpraca z zagranicš prowadzona jest też na podstawie osobistych kontaktów pracowników Katedry.

 

 

Partnerzy